Hakkımızda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi, genç bireylerin, başta eğitim hayatları olmak üzere gelişimleri boyunca yaşayabilecekleri sorunların ve bu sorunların çözümleri temelinde, 07 Haziran 2015 Tarih ve 29379 Sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kurulmuştur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Misyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, üniversite gençliğinin toplumsal hayata kazandırılmasını, Türk toplumunun kültürel yapısına uygun olarak gençlerin, bireysel hayata hazır hale getirilmesini ve genç bireylerin bütün sorunlarının çözümüne yönelik stratejiler ve planlamalar geliştirilmesini temel misyon olarak düstur edinmiştir.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Vizyonu

Gençlerin, toplum içerisinde hak ettiği değeri ve önemi kazanabildiği bir ülke olabilme yolunda, gençlerin sorunlarının sahiplenildiği ve birebir katılımda bulunduğu bir araştırma merkezi olmak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni tüm gençleri kapsayan, bilgi, sevgi ve ilimin paylaşılabildiği bir üniversite olması bağlamında ilerletmek.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Amacı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin belirlediği temel hedefler doğrultusunda,

Genç bireylerin toplumsal hayata kazandırılması,

Her türlü zararlı alışkanlıklardan arındırılmış bir yapıya kavuşmak,

Çalışan ve çalışmayan, okuyan ve okuyamayan gençlerin sorunlarına yardımcı olmak,

Gençlerin ilgi, yetenek ve özelliklerine göre gelişimine katkıda bulunmak,

Mesleki ve teknik atılımlarda bulunulmasını sağlamak,

Engelli gençlerin, toplum içerisindeki sorunlarına yönelik çözümler geliştirmek,

Genç bireyleri, kendilerini ifade edebilmesi konusunda desteklemek,

Gençlerimizin, milli kültür ve değerlerine sahip çıkarak gelenek ve göreneklerini nesilden nesile aktaran bireyler olmasına yardımcı olmak,

Yukarı Çık